سفارش تبلیغ
سئو روز
سئو روز
گروه جهادی شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی
نوشته شده در تاریخ یادداشت ثابت - جمعه 92 شهریور 9 توسط جهادگر

خدا از مؤمنان جانها و مالهایشان را خرید ، تا بهشت از آنان باشد، درراه خدا جنگ می کنند ، چه بکشند یا کشته شوند... توبه:آیه 111
------------
جان و مال که هیچ نامشان را هم خدا خرید و شدند شهید گمنام...
قالب وبلاگ